Paze

PAZE Crypto Wallet

arrow down

CHALLENGE

האתגר

פייז הוא ארנק דיגיטלי שמאפשר מעבר פשוט בין כסף רגיל למטבעות קריפטו. המטרה שלנו הייתה לייצר מוצר קל לשימוש להעברות בקריפטו שברוב המקרים הן מאוד מסובכות.

down arrow

OUTCOME

הפתרון

אפליקציית פייז נבנתה לאנשים רגילים ולא למומחי קריפטו. ייצרנו תחושת קלילות לצד ממשק מאוד פשוט, שבו בכל מסך נדרשת פעולה אחת בלבד. בחרנו בצבעוניות עזה וצעירה שבועטת בממסדיות. השתמשנו בחווית משתמש מאוד פשוטה שאינה דורשת יכולות והבנה במטבעות וירטואלים.עשינו שימוש בעקרונות של החלה והנגשה בכל המסכים.

down arrow

אפיון ומיתוג

אפליקציית פייז נבנתה לאנשים רגילים ולא למומחי קריפטו. בפייז הגדרנו שהצלחה תימדד ביכולת שלנו לייצר תחושת קלילות לצד ממשק מאוד פשוט שבו בכל מסך נדרשת פעולה אחת בלבד. בחרנו בצבעוניות עזה וצעירה שבועטת בממסדיות. השתמשנו בחווית משתמש מאוד פשוטה שאינה דורשת יכולות והבנה במטבעות וירטואלים.עשינו שימוש בעקרונות של החלה והנגשה בכל המסכים.

חוויית משתמש באפליקציה

חווית המשתמש באפליקציה שמה דגש על בהירות ומובנות , בכל מסך ישנה רק פעולה אחת וממשק אינטואיטיבי לשימוש, בתהליך בניית האפליקציה השתמשנו בדגמים חיים על מנת לבחון את השימושיות. עבדנו זמן רב על פתרונות פשוטים וקלים לתפעול.

More Works

עבודות נוספות