Qsee Website

קיו-סי מייצרת משתמשת באינטיליגנציה מלאכותית כדי לחזות בעיות איכות בקו הייצור לפני שהם מופיעות בפועל

arrow down

CHALLENGE

האתגר

לינק לאתר .קיו סי

קיוסי הגיעו אלינו לאחר הוכחת האלגוריטם אך לא הייתה להם מעטפת של מוצר.

המטרה הייתה לבנות ממשק משתמש שנותן לדרגים השונים במפעל מידע מותאם לצרכים של כל דרג.

down arrow

OUTCOME

הפתרון

בתהליך בניית האתר התמקדנו בבידול של החברה ומתן מראה חדשני למוצר.

השתמשנו בשפה של איורים מושקעים בכדי ייצר נראות יוצרת דופן בעולם התעשייתי.

התמקדנו בזיקוק המסרים של החברה שמעבירים את הייחוד של המוצר.

down arrow

התמקדות בערך של המוצר

בעבודה על האסטרטגיה של האתר מיקדנו את הלקוח בהחצנה של הערך והבידול של המוצר.

טיפלנו בשולשת הכאבים העיקריים של מפעלים בימינו - הפחתה של הפסקת ייצור, מניע מראש של תקלות עתידיות, והעצמה של שיתוף פעולה בתוך הצוותים של הייצור.

שפת המותג החדשה מעבירה אמון חדשנות,ואינטיליגנציה מלאכותית.

More Works

עבודות נוספות